သတ္တု Core PCB

2 layer Copper base PCB

2 အလွှာကြေးနီအခြေပြု PCB

Copper base PCB

ကြေးနီအခြေခံ PCB

LED Aluminum PCB

Aluminum PCB ကို LED

LED-back-board

LED-back- ဘုတ်အဖွဲ့

single layer Aluminum PCB (2)

တစ်ခုတည်းအလွှာလူမီနီယမ် PCB

single layer Aluminum PCB

တစ်ခုတည်းအလွှာလူမီနီယမ် PCB

single layer LED PCB

တစ်ခုတည်းအလွှာ LED PCB